Hírek

Szakmai napot tartott Pest vármegye család- és gyermekjóléti szolgáltatás területi munkacsoportja

A Pest és Nógrád vármegye Területi Szakmatámogatási Rendszer szervezésében szakmai napot tartottak január 23-án, a Katolikus Szeretetszolgálat központi épületében. Az Utak és oldások elnevezésű rendezvényre a terület családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményeinek képviselőit várták.

Bárándiné Jánossy Enikő, a Pest vármegye családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás területi munkacsoportjának csoportvezetője köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy a résztvevők mindegyike a szociális ágazat "két lábon járó alappillére" - ám az alappillérek stabilizálására is időről-időre szükség van. Fontosnak nevezte a szakmai információátadást, a lelki egészség meglétét, és a krízis esetén szükséges erőforrások tudatosítását - ennek előmozdítására jött létre a szakmai nap is.

,,Együttműködés a Kormányhivatallal" címmel Szücsi Csaba, a Pest Vármegyei Kormányhivatal osztályvezetője tartott gondolatébresztő előadást. Kiemelte a módszertani rendszerek szükségességét, valamint feladatainak és háttérmunkáiknak a fontosságát. Megjegyezte, hogy a területi szakmatámogatási rendszerek sokszor vannak segítségükre az ellenőrzések során, valamint a jogszabályok betartatásánál. Az előadó több kérdést, továbbgondolandó témát is felvetett, többek között az együttműködések lehetséges irányairól, a jelzőrendszeri koordinátor feladatairól és az engedélyezési eljárásokról is.

dr. Csizmás Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat módszertani munkatársa A hangterápia lehetőségei a munkatársi rekreáció, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátások színterein címmel beszélt a hangterápia jelentőségéről. A hangterápiás eszközök és módszerek, amelyek hatása  fizikai, biológiai tényekkel alátámasztott, nagy segítséget tud nyújtani a szociális szférában dolgozóknak, az időseknek, a mentális betegséggel küzdőknek, a fogyatékkal élőknek és a különféle viselkedészavarral élő gyermekeknek is. Az előadást egy hangterápiás bemutató, valamint "hangszersimogató" zárta.

Busi Zoltán, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szakmai vezetője az ügyfélagresszióról beszélt a hallgatóságnak. ,,A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak kiútjai" címet viselő előadás során nem csupán a jelenlegi helyzet statisztikai adatokkal is alátámasztott gyakoriságát és formáit mutatta be, hanem olyan jógyakorlatokat is, amelyek mások számára is iránymutatásul szolgálhatnak az erőszakos cselekmények, fenyegetések elkerülésére. Busi Zoltán kiemelte, hogy az egyik legfontosabb intézkedés az egyszemélyes szolgáltatók megszüntetése, és a területet egyedül látogató családgondozók gyakorlatának csökkentése lenne, hiszen így lehetne a legjobban elejét venni a közfeladatokat ellátó személyek elleni erőszaknak.

A szakmai napot Tapolyai Emőke pszichológus előadása zárta "Élet a magasfeszültség alatt" címmel. A szakember kifejezetten a segítő szakmákban dolgozók mentális és lelki állapotát, a stressz és a feszültség kezelését helyezte előtérbe. A pszichológus elmondta, hogy a múltbéli, fel nem dolgozott traumák és tapasztalatok hogyan tudják megnehezíteni - különösen - a segítő szakmákban dolgozók életét. ,,Minél jobban méregetjük az elégedetlenkedésünket, annál jobban áldozatnak érezzük magunkat" - mondta el Tapolyai Emőke.

A szakmai napot személyes találkozási lehetőségek, tapasztalatcserék is gazdagították.