Rólunk

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett pályázatok nyomán korábban már több megyében elindulhatott a szociális és gyermekjóléti szakmatámogatás speciális formája. Örömteli a számunkra, hogy a járványhelyzettől a gazdasági válságig terjedő hátráltató tényezők ellenére 2022. végén Pest és Nógrád megye ellátási terület vonatkozásában is lehetőséget kaptunk a mindennapi szakmai munka hatékonyabbá, egységesebbé, minőségibbé tételére.A Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon mint gesztorszervezet, tíz konzorciumi partnerével együttműködésben, 2022. december 8. napjától kezdte meg a TSZR2022 - 2800 azonosítószámú, „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása 2022” című pályázat megvalósítását.Gesztorszervezetként konzorciumi partnereinkkel szoros együttműködésben szeretnénk a két megyében működő intézmények és szolgáltatók széles körét megszólítani és elérni. Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk, hogy a különböző szakemberekkel élő kapcsolatot tudjunk kialakítani. Ennek célja kettős, egyrészt a szakmai támogatás és segítségnyújtás élő fórumát szeretnénk működtetni és minden szakember számára elérhetővé tenni, másrészt a különböző szakemberek tudásában és tapasztalataiban rejlő erőforrás bevonásával lehetőségét látjuk annak is, hogy a szakma egésze számára valós fejlesztési célokat tűzzünk ki. A két megye területén található összes szakterület számára konzultációs fórumot kívánunk biztosítani. Ez kettős irányú információáramlást tesz lehetővé, ilyen módon is támogatva az országos munkacsoportok tevékenységét. Többek között különböző szakmai rendezvények rendszeres megvalósításával kívánjuk elérni céljainkat (pl.: workshop, szakmai nap, munkacsoport ülések stb.) a mindenkori aktualitásokhoz igazodva. Konzorciumi partnereinkkel közösen valós, gyakorlatorientált, innovatív és egymással törődő kapcsolatrendszerek létrehozását és aktívan tartását célozzuk.