Partnereink

Boldog Gertrúd szocialis_kozpont.jpg

Boldog Gertrúd Központ - Zsámbék

1683872846694_boldog-gertraod-szocialiskozpont.jpg
1683872846694_boldog-gertraod-szocialiskozpont.jpg

A Premontrei Női Kanonokrend által fenntartott Boldog Gertrúd Központ Zsámbék városban működő integrált intézmény személyes gondoskodást nyújtó, szociális alap- és szakosított, több egységből álló integrált intézmény.

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátását, valamint idős bentlakást nyújtó intézmény család- és gyermekjóléti szolgálatot, valamint Alternatív Napköziotthont, tanodát is működtet.

Az intézmény legfontosabb alapelvei, amelyek teljes tevékenységüket átszövik: önkéntesség, egyenlő elbírálás, titoktartás, emberi méltóság megőrzése, jogszabály szerinti eljárás, empátia, tolerancia.

Az intézmény jelmondata:

"Mert megmentém a kiáltozó szegényt, és az árvát, akinek nem volt segítsége." /Jób könyve 29,12/

Az intézmény vezetője: Bárándiné Jánossy Enikő

Az intézmény székhelye: 2072 Zsámbék, Táncsics M. u. 22.

Telefon/fax: 06-23-332-128; 06-23-332-136

Email: boldoggertrud@gmail.com

Szakmatámogatási kisfilmek - Boldog Gertrúd Központ (youtube.com)