Hírek

Megjelent a az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló, 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 142. számában, 2023. október 5-én a Kormány 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése érdekében elrendelte, hogy a **„**2023. január–október hónapokra jutó időarányos részének és az  e  hónapokra a  fenntartónak folyósított 2023. évi bérkompenzációnak a  különbözetét 2023. november hónapban egy összegben folyósítja, kivéve, ha a  2023. évi bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.”

A rendelet szövege elérhető: ITT