Hírek

Kiírásra került az egyedi befogadási kérelmek határidejéről szóló közlemény a Szociális Ágazati Portálon

Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerint a szociálpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben – évente két alkalommal – dönthet a szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladatmutató befogadásának szükségességéről a (2c) és a (2d) bekezdésben foglaltakra tekintet nélkül, a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet szerint a döntési időpontot a Szociális Ágazati Portálon kell közzétenni.

Az egyedi befogadási kérelmek benyújtásának feltételeiről az alábbi közlemény rendelkezik.

Az egyedi elbírálásra irányuló kérelmek benyújtási határideje: 2023. október 19.

A közleményt jóváhagyta Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

A közlemény teljes szövege elérhető az alábbi helyen: Közlemény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2f) bekezdése szerinti egyedi befogadási kérelmek benyújtásának időpontjáról – Szociális Ágazati Portál (szocialisportal.hu)