Hírek

Tájékoztató a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által szervezett, 9/2000. (VIII.4.)SzCsM rendelethez tartozó továbbképzésekről

A Szociális Ágazati Portálon tájékoztató jelent meg a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által szervezett, a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendeletben szabályozott továbbképzésekről.

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló, 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelethez tartozó szakmai továbbképzések közül a szakmai e-learning típusú továbbképzések az Online Jelentkeztetési és Képzésszervezési Felületen: https://ojkf.szgyf.gov.hu/ (Továbbiakban: OJKF) költségtérítéses formában már elérhetőek. Bővebben az alábbi linken olvashatnak erről: https://szocialisportal.hu/tajekoztato-a-slachta-margit-nemzeti-szocialpolitikai-intezet-altal-szervezett-9-2000-viii-4-szcsm-rendelethez-tartozo-tovabbkepzesekrol/

A továbbképzésekre a munkavállalók az OJKF-en az egyéni – PÁLYÁZÓI fiókba való belépés után az „Elérhető továbbképzések” menüpont alatt tudnak jelentkezni.

Jelenleg a következő továbbképzések közül választhatnak:

  • Jogszabály/jogismeret aktualizálás, ellátotti-, gyermek-, betegjogok (Kötelező továbbképzés)
  • Kiégés felismerése és kezelésének lehetőségei (Kötelező továbbképzés)
  • ENSZ egyezmények, szakmai etika kérdései, önkéntesség (Kötelező továbbképzés)
  • Jelzőrendszer ismertetése, gyermekbántalmazás prevenciója (Kötelező továbbképzés)
  • KRESZ-ismeretek falu- és tanyagondnokok számára (Munkakörhöz kötött továbbképzés)

Várható, hamarosan e-learning formában elérhető, munkakörhöz kötött képzések:

  • Dokumentációs rendszerek hatékony használata a gyermekvédelmi területen
  • Falu-, tanyagondnoki feladatok dokumentációi
  • Dokumentációs rendszerek hatékony használata a szociális területen

A képzések szakmai e-learning formájában – azaz online módon – végezhetők el.

A továbbképzésen történő részvételhez kapcsolódó folyamatokat részletesen az „Elérhető továbbképzések” menüpont alatt az adott képzésnél látható „Tájékoztatás_szakmai_elearning” dokumentum tartalmazza.

Egyéb – szakmai tanfolyam, szakmai blended-learning típusú – munkakörhöz kötött kötelező, és szabadon választható továbbképzésekkel (1. számú melléklet) kapcsolatban a térségileg illetékes kollégáktól tudnak tájékoztatást kérni, illetve részvételi szándékukat jelezni!

A térségi képzésszervező munkatársak elérhetőségeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

A tájékoztató teljes szövege és az elérhetővé tett mellékletek letölthetők az alábbi helyen:

Tájékoztató a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által szervezett, 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelethez tartozó továbbképzésekről – Szociális Ágazati Portál (szocialisportal.hu)