Hírek

Megjelent Pest és Nógrád vármegye területi szakmatámogatási rendszerének második hírlevele

Területi szakmatámogatási rendszerünk soron következő hírlevelében a konzorcium és munkacsoportjaink tevékenységéről szóló beszámolónk mellett szó lesz a legutóbbi jogszabályváltozásokról, továbbképzési és pályázati lehetőségekről. Hírlevelünkben jó gyakorlat fókuszú szakmai cikkeket is megosztunk a tanya- és falugondnoki szolgálatok, hajléktalan ellátás és szenvedélybeteg ellátás területéről.